Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Anlaşması, bir tarafın, üyenin diğer tarafın, grubun veya kuruluşun düzenli bir kullanıcısı olduğu oldukça yaygın bir belgedir. Üyelik Sözleşmesi genel ve ticari sözleşme ilkelerini düzenleyen yasalara tabidir. Üye olmak için Üye İşlemlerine giderek ilgili bölümleri doldurmak yeterlidir. Üye bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız iletişim ve ulaşım problemleri açısından çok önemlidir. Ürün ve hizmetlerin çabuk ve güvenle ulaşması için lütfen dikkatle ve eksiksiz doldurunuz.

Üyelik Sözleşmesinde Üyenin Sorumlulukları

Bu üyelik sözleşmesiyle elde edilen tüm üyelik ayrıcalıkları, üyeye önceden bildirimde bulunmak suretiyle herhangi bir zamanda iptal edilebilir veya değiştirilebilir.

Bu sözleşme sırasındaki herhangi bir noktada Üye, şirkete önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyelik unvanlarını değiştirebilir. Üyelik değişikliği sırasında maliyetlerde bir artış olursa, meydana gelen maliyetlerden üye sorumlu olacaktır.

Üye, tüm üyelik şartlarını yerine getirdiğini kabul eder ve sözleşmenin süresi boyunca herhangi bir gereksinimin karşılanmadığını şirkete bildirir.

Üyelikten Üyelik Hizmetlerini kullanmak için kayıt olması istenebilir. Üye benzersiz bir tanımlayıcı ve şifre seçecektir. Üye, bu bilgilerin devam eden doğruluğunu, güvenliğini ve gizliliğini sağlamaktan sorumludur. Ayrıca, aynı doğruluk, güvenlik ve gizlilik gerekliliklerine tabi olacak fatura bilgilerinden de istenmesi istenebilir. Yanlış veya yanlış bilgi vermek veya Üyelik Hizmetlerini daha fazla sahtekarlık veya yasa dışı faaliyet kullanmak, bu Sözleşmenin derhal feshedilmesine sebep olur.

Üye, Üyelik Hizmetlerini herhangi bir yasa dışı amaç veya bu madde uyarınca yasaklanan herhangi bir amaç için kullanmamayı kabul eder. Üye, herhangi bir şekilde şirkete zarar verebilecek herhangi bir işlem yapmamayı kabul etmektedir.

Üyelik Sözleşmesinin Geçerliliği

Bu sözleşmeden doğan her türlü yasal işlem, taraflar arasında kararlaştırıldığı şekilde şirketin yetki alanına girecektir. Bu üyelik sözleşmesi yukarıda belirtilen sözleşmenin tam olarak anlaşıldığını belirtir ve aksi belirtilmedikçe, yazılı veya sözlü herhangi bir yazılı anlaşma içermez. Bu sözleşmedeki herhangi bir değişiklik veya değişiklik yazılı olarak yapılmalı ve her iki tarafça imzalanmalıdır.

Bu Üyelik Anlaşması, herhangi bir Tarafça sona erene kadar devam edecektir. Üyenin iptal etmesi için, Üyenin bir sonraki faturalandırma döngüsünden önceki günlerde Kuruluşa yazılı bir bildirimde bulunulmalıdır.

Bu Anlaşma aynı zamanda bu anlaşmanın şartlarının herhangi bir tarafça ihlal edilmesi durumunda derhal feshedilebilir. Anlaşma ayrıca, Üyenin ölümü, Üyenin İstenilen Ücretleri ödeyememesi halinde derhal sona erecektir.

Üyelik Sözleşmesinde Lisans Kuralları

Üye, şirketin adının, hizmetlerinin ve içerdiği tüm logoların, tasarımların, metinlerin, grafiklerin, yazılımların, içeriğin, dosyaların, malzemelerin ve içerdiği diğer tüm fikri mülkiyet haklarının, bunlarla sınırlı olmamak üzere, telif hakları, patentler, ticari markalar, tescilli olduğunu kabul ve beyan eder. Bunlardan doğan diğer haklar Kuruluşa veya bağlı şirketlerine, lisans verenlerine veya tedarikçilerine aittir.

Üye ayrıca, bu Sözleşmede belirtilenler dışında, herhangi bir Üyelik Hizmetinde veya herhangi bir hakta bulunmadığını, unvan veya çıkar olmadığını kabul eder. Ek olarak, bu Sözleşmede açıkça belirtilmediği sürece, Üye, şirket veya herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir patenti, ticari markası, telif hakkı veya diğer mülkiyet haklarının herhangi bir hakkı veya kapsamı dahilinde, yazılı olarak veya başka şekilde herhangi bir hak veya lisans verilmez.

Kapat
Aramak istediğiniz parfümü üst kısma yazmanız yeterli

Sepetim

Kapat

Sign in

Kapat

Sidebar Scroll To Top

HEY YOU, SIGN UP AND CONNECT TO WOODMART!

Be the first to learn about our latest trends and get exclusive offers

Will be used in accordance with our Privacy Policy